Marine Growth Prevention Systems

Om de risico's van aangroei zoveel mogelijk te verlagen heeft MME Group het Marine Growth Prevention System (MGPS) ontwikkeld.

Kathodische beschermingssystemen

MME Group heeft een grote hoeveelheid ervaring in het analyseren en succesvol bestrijden van corrosie op schepen, damwanden, steiger en offshore installaties.

Open koelwatersystemen

Het digitale Marine Growth Prevention System van MME Group is gebaseerd op het principe van een standaard opgedrukt stroomsysteem gecombineerd met opoffer anoden. Vervolgens wordt door de anodes een lage gelijkstroom gevoerd, die wordt gegenereerd en gecontroleerd door een kleine power unit. Door gebruik te maken van elektrolyse in het zeewater worden koper-, aluminium- en ijzerionen gevormd die een preventieve film vormen.

Wanneer gelijkstroom wordt doorgegeven tussen de koperanode en de zeekast of het koelwatersysteem zullen de koperionen door het koelwater worden meegenomen en een omgeving creëren waardoor micro-organismen zich niet aan het oppervlak hechten maar gewoon afgevoerd worden met het koelwater. Voor de kathodische bescherming van de leidingen worden er, afhankelijk van het gebruikte leidingmateriaal, aluminium- of ijzeranodes gebruikt.

De effectiviteit van het MGPS is afhankelijk van de stroming en samenstelling van het water. Het meest recente model kan worden aangesloten op het vessel management system: een intelligente oplossing om aangroei- en corrosieproblemen in het (koel)watersysteem te voorkomen. De constante analyse van het systeem zorgt er namelijk voor dat het op ieder moment aangepast kan worden aan de wateromstandigheden, waardoor het MGPS altijd optimale bescherming biedt.

Stalen leidingsystemen

Als gelijkstroom door anodisch gepolariseerd aluminium geleid wordt, vormt zich door de afbraak in water aluminiumhydroxide. Deze slecht oplosbare verbinding beweegt zich in vlokken door het water en absorbeert koperionen, die zich vervolgens hechten aan de interne oppervlakken van de leidingen. Als een leidingsysteem overwegend stalen buizen heeft, wordt gebruik gemaakt van aluminium anodes.

Cuniferleidingsystemen en systemen met andere legeringen

Voor corrosievermindering van non-ferro-onderdelen in zeewaterleidingsystemen, zoals cupro-nikkelcondensors en cuniferleidingen kunnen ijzeren anodes worden geïnstalleerd. Door het vrijgeven van een lage concentratie van ijzerionen ontstaat in het zeewater een chemische reactie met zwaveloxide-ionen waarbij ijzersulfaat vrijkomt, dat vervolgens weer zorgt voor kathodische bescherming in de leidingen.