Niet-Destructief Onderzoek (NDO)

Met niet-destructief onderzoek kunnen onzichtbare afwijkingen in materialen gevonden worden en beoordeeld worden aan de hand van de bijpassende kwaliteitseisen.

Laboratorium

Het geavanceerde laboratorium staat, gecombineerd met de jarenlange ervaring van onze deskundigen, altijd garant voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Chemisch laboratorium

Het chemisch laboratorium heeft twee hoofdtaken: het uitvoeren van chemische analyses en corrosietests.

In het chemisch laboratorium worden chemische analyses uitgevoerd door middel van stationaire Optische Emissie Spectrometrie (OES). Gezien de prestatiekenmerken van de analyses verdient deze techniek meestal de voorkeur. Een nadeel is dat deze analyses alleen intern op relatief kleine proefstukken kunnen worden uitgevoerd.

Voor analyses van grotere onderdelen en voor metingen op locatie kan de chemische samenstelling bepaald worden door middel van Positieve Materiaal Identificatie (PMI).

PMI-onderzoek is (semi)kwantitatief en kan worden onderverdeeld in twee technieken:

  • Optische Emissie Spectrometrie, ofwel PMI(OES)
  • X-ray fluorescentie spectrometrie, ofwel PMI(XRF)

Met de OES-apparatuur kan MMT ijzer-, aluminium-, nikkel- en koperbasislegeringen analyseren.

PMI(XRF)-apparatuur is niet geschikt voor de lichte elementen. Het element koolstof (C) is bijvoorbeeld niet meetbaar  met deze techniek. PMI(XRF)-onderzoek wordt dan ook met name ingezet voor hooggelegeerde materialen als roestvast staal en nikkellegeringen.