Maritieme service

Onze Maritieme Services-divisie is specialist in ultrasone diktemetingen en close-upinspecties.

Kathodische beschermingssystemen

MME Group heeft een grote hoeveelheid ervaring in het analyseren en succesvol bestrijden van corrosie op schepen, damwanden, steiger en offshore installaties.

Ultrasone diktemetingen (UTM)

Onze Maritieme Services-divisie is specialist in ultrasone diktemetingen en close-upinspecties. Een betrouwbare conditiebeoordeling van een schip is niet langer slechts belangrijk voor de eigenaar, maar ook steeds meer een verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij.

Inspecteurs van MME Group zijn gecertificeerd volgens internationale regels zoals de ISO 9712 en zijn daarbij ook volledig bekend met alle vereisten van de verschillende classificatiebureaus. Ze hebben de gespecialiseerde ervaring om de conditie van staalconstructies vast te stellen en zijn in staat meetpunten nauwkeurig te analyseren. Inspecties kunnen wereldwijd worden uitgevoerd in havens, op scheepswerven of op zee. Met 50 jaar ervaring hebben we meer dan 25000 schepen onderzocht.

CAP-inspectie

CAP-inspecties vallen onder de specialiteiten van Maritieme Services. CAP staat voor Condition Assessment Program, en simpel gezegd is het een beoordeling van de gehele conditie van het schip die wordt gebaseerd op een gedetailleerde inspectie aan boord, functietests, diktemetingen en sterktebepaling van het staal. Bij de diktemetingen wordt in het bijzonder gekeken naar waterballast- en ladingtanks, de huid- en bodemconstructies en belangrijke dekstructuren van het schip.

Speciale inspectie

MME Group is gecertificeerd door alle grote classificatiebureaus en partners in overeenstemming met de algemene vereisten van de International Association of Classification Societies (IACS). Bij ieder schip volgen onze inspecteurs de specifieke vereisten van het classificatiebureau van dat schip, en verrichten zij metingen met in overleg met de surveyor van het classificatiebureau en de eigenaar of superintendent van het schip.

Rope Access Services

Bovenstaande activiteiten hebben gelden ook voor MME's rope access-diensten: onze specialisten zijn volledig IRATA-gecertificeerd, werken met de beste materialen en voldoen aan de meest strenge eisen en veiligheidsvoorschriften. Op die manier kan praktisch iedere moeilijk bereikbare locatie door middel van rope access worden bereikt. Omdat er geen steigers of kranen nodig zijn, wordt er bespaard op kosten en rapportagetijd.

Download Flyer