Radiografisch Onderzoek

Radiografie is een belangrijke onderzoeksmethode binnen het veld van Niet-Destructief Onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een materiaal te doorstralen met gamma- of röntgenstraling. Aan de hand van de röntgenfilm die vervolgens wordt ontwikkeld kan het materiaal worden beoordeeld.

Röntgenonderzoek kan worden uitgevoerd op materialen met een dikte tot 50 millimeter, en gammaonderzoek op materialen met een dikte variërend van 10 tot 120 millimeter. MME Group beschikt over een grote diversiteit aan röntgenbuizen voor zowel directionele als panoramische opnames, met buisspanningen tussen 40kV en 320 kV. Voor gammaonderzoek hebben wij Selenium-75- en Iridium-192-bronnen tot onze beschikking. Wij beschikken op al onze vestigingen over radiografie bunkers.