Time-of-Flight Diffraction (ToFD)

ToFD staat voor Time-of-Flight Diffraction, en is een van de meest moderne onderzoeksmethoden voor het opsporen van onvolkomenheden en gebreken in materialen. Conventioneel Ultrasoon Onderzoek gebruikt de reflectie van geluid, maar bij ToFD-onderzoek wordt de looptijd van de diffracties gemeten en gecontroleerd op eventuele discontinuïteiten. Het gebruik van deze methode is snel en uiterst nauwkeurig, wat in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een toename in de populariteit ervan.

De Time-of-Flight Diffraction-onderzoeksmethode is breed toepasbaar en MME Group gebruikt haar dan ook in combinatie met andere vormen van niet-destructief onderzoek. In eerste instantie wordt ToFD-onderzoek toegepast bij de inspectie van lasverbindingen, maar het is ook uitermate geschikt voor het inspecteren van smeedstukken, scheepswanden, drukvaten, rijdekken en staalconstructies.

Bij ToFD-onderzoek komt geen ioniserende straling vrij en is dus niet schadelijk voor mens en milieu. Het feit dat de apparatuur van MME Group gemakkelijk te hanteren is, zorgt ervoor dat het onderzoek overal en altijd toegepast kan worden, zonder eventuele productiewerkzaamheden te verstoren.

De voordelen van ToFD op een rij

ToFD onderzoeken
Duidelijke rapportage

Genoeg redenen om MME Group te kiezen voor het testen van materialen:

  • uiterst betrouwbare en nauwkeurige methode
  • duidelijke rapportage
  • toepasbaar bij materialen met een dikte vari├źrend van 8 tot 200 millimeter
  • snel en eenvoudig inzetbaar door handzame apparatuur
  • digitale onderzoeksdata, dus direct te verzenden en vergelijken
  • geen schadelijke ioniserende straling
  • productiewerkzaamheden kunnen doorgaan zonder hinder van het onderzoek
Download flyer