Ultrasoon Onderzoek

Ultrasoon Onderzoek wordt over het algemeen voor twee doeleinden gebruikt: het bepalen van wanddikte of het opsporen van eventuele inwendige discontinuiteiten in een materiaal. Bij deze onderzoeksmethode worden geluidsimpulsen met hoge frequenties door het te onderzoeken materiaal gezonden, waarbij de optredende reflecties de wanddikte of eventuele inwendige discontinuiteiten aantonen. De hoeveelheid geluid die gereflecteerd wordt is een maat voor de discontinuïteitgrootte en door deze te vergelijken met ijkblokken met kunstmatige defecten erin, kan het onderdeel worden beoordeeld.

Zoals gezegd wordt Ultrasoon Onderzoek toegepast voor wanddiktemetingen en het opsporen van discontinuiteiten in o.a. lassen, gietstukken, stafmateriaal, platen en smeedstukken.