Wervelstroomonderzoek

Wervelstroomonderzoek wordt o.a. toegepast om de geleidbaarheid van een materiaal te meten en op die manier afwijkingen en structuurverschillen in het materiaal te vinden. Er wordt met behulp van een spoel een magnetisch veld in het te onderzoeken materiaal opgewekt, waarbij wervelstroom vrijkomt. De intensiteit van de wervelstroom is een maat voor de geleidbaarheid van het materiaal en dus voor de afwijkingen erin.

MME Group past Wervelstroomonderzoek op verschillende manieren toe:

  • lasonderzoek aan geverfde constructies en lasverbindingen
  • scheurdieptemetingen
  • laagdiktemetingen
  • ferrietgehaltemetingen in staal
  • bepaling van warmtebehandelingstoestand