Keuring van attractietoestellen in België

Na verloop van tijd kunnen attractietoestellen in pretparken of kermistoestellen door slijtage en veroudering een risico voor de gebruikers gaan vormen. Als foorkramer, kermisexploitant of uitbater wilt u uiteraard incidenten en daaruit voortvloeiend letsel en aansprakelijkheid voorkomen.

U dient dan ook te voldoen aan de wettelijk vastgelegde uitbatingsvoorwaarden. Dit houdt onder andere, maar niet uitsluitend, in dat uw attractietoestel zodanig is geïnstalleerd, geïnspecteerd en onderhouden dat er geen gevaar voor de veiligheid van de gebruikers of derden bestaat.

 

Vraag meteen een keuring aan

NU AANVRAGEN

 

Ten alle tijden dient u te kunnen aantonen dat inspecties, onderhoudsinspecties etc. op correcte wijze werden uitgevoerd of dat het inspectie- en onderhoudsschema op correcte wijze wordt opgevolgd. Het bewaren van de betreffende rapportages en het maken van registraties in een actueel dossier of logboek kan hierin behulpzaam zijn.

Uw wettelijke verplichtingen in België kunt u nalezen in het:

  • Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten;
  • Koninklijk besluit van 10 juni 2001 betreffende de uitbating van attractietoestellen;
  • Koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.

 

MME Group is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens EN-ISO/IEC 17020 als type A inspectie organisme voor de in-service inspection van attractietoestellen.

 

Daarnaast is MME Group opgenomen in het overzicht van de FOD Economie (Federale Overheidsdienst Economie) als bekende en geaccrediteerde organisme voor periodieke controles van attractietoestellen en kermistoestellen type A of type B.

MME Group is daarom de juiste partner voor de periodieke controlesperiodiek nazichtopstellings- en onderhoudsinspecties van uw kermistoestellen en pretparkattracties zoals: achtbanen, carrousels, grote raden, zweefmolens, spookhuizen, droptowers, botsauto's, enz.

Onze deskundige inspecteurs beoordelen de staat van uw attractietoestel(len) op basis van de daarvoor geldende normen en criteria, zoals EN 13814 en het KB van 10 juni 2001 of het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van respectievelijk attractie- of kermistoestellen.

Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd geeft onze rapportage een duidelijk overzicht van de punten die u moet aanpakken. Hiermee is een minimum veiligheidsniveau gewaarborgd en kunt u voldoen aan uw uitbatingsvoorwaarden. 

De risicoanalyse

De opmaak van een risicoanalyse is wettelijk vereist vóór het attractietoestel ter beschikking wordt gesteld aan het publiek. Met de risicoanalyse moet u aantonen dat uw dienst voldoet aan de Algemene veiligheidsverplichting bepaald in artikel IX.2 van het Wetboek economisch recht alsmede aan de veiligheidsbeginselen inzake ontwerp en vervaardiging, zoals opgesomd in de bijlage bij het van toepassing zijnde Koninklijk Besluit. MME Group kan voor u een risicoanalyse uitvoeren of u hierin bijstaan.

Niet-Destructief Onderzoek

Het kan ook nodig zijn om de metalen structuur en lasverbindingen van attractietoestellen te inspecteren met behulp van Niet-Destructief Onderzoek (NDO). MME Group is een toonaangevende speler op dit gebied en u kunt daarom voor zowel keuring als NDO van attracties bij ons terecht. Kijk hier voor meer informatie over NDO.

 

Voor meer info bel ons op +31 (0) 167 52 50 39 of maak gebruik van het contactformulier!

NAAR CONTACTFORMULIER


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety
info@mme-group.com
+31 (0) 167 52 50 39

Verwante diensten

Statutory inspections
Lees meer
Non-Destructive Testing
Lees meer