Wettelijke keuringen

Als producent, importeur, leverancier of eigenaar van speeltoestellen die gebruikt worden in de publieke ruimte dient u zich te houden aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

Dit betekent dat het ontwerp en het productieproces moeten resulteren in een veilig product. Daarnaast moeten de speeltoestellen beschikken over documentatie en markeringen betreffende installatie, onderhoud en gebruik. Ook moeten de toestellen gekeurd en gecertificeerd zijn door een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen keuringsinstelling (AKI). Indien u niet voldoet aan deze eisen kunt u als producent of importeur aansprakelijk gesteld worden wanneer zich een incident met het toestel voordoet.

Gelukkig is MME Group een betrouwbare partner die beschikt over een aanwijzing van het ministerie voor het uitvoeren van deze wettelijke keuringen. U kunt een stukskeuring aanvragen of een aanvraag doen voor typegoedkeuring voor in serie geproduceerde speeltoestellen. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Bel ons op 0167-525039 of maak gebruik van het contactformulier!

Contactformulier

Outdoor playground equipment

Inspection and certification of outdoor playground equipment and shock absorbing surfaces according to NEN-EN 1176-1 to 11 standards

Indoor playground equipment

Inspection and certification of indoor playground equipment and shock absorbing surfaces according to NEN-EN 1176-1 to 10 standards

Inflatable play equipment

Inspection and certification of inflatable trampolines according to NEN-EN 14960 standard

Water slides

Inspection and certification of water slides according to NEN-EN 1069-1 and 2 standards

Water play equipment & spray parks

Inspection and certification of water play equipment and spray parks according to NEN-EN 13451-1 to 3 standards

Natural playing environments

Inspection and certification of natural playing environments according to NEN-EN 1176-1 to 11 standards

Climbing parks and walls

Inspection of climbing parks and climbing walls

Skate parks

Inspection and certification of skate parks according to NEN-EN 14974 standard

Safety surfaces (HIC test)

Inspection and certification of impact attenuating surfaces (Head Injury Criterion test) according to NEN-EN 1177 standard

Stukskeuring

Speeltoestellen die eenmalig geproduceerd worden moeten gekeurd en gecertificeerd worden in overeenstemming met het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) voordat ze kunnen worden gebruikt. Deze stukskeuringen worden doorgaans uitgevoerd na installatie zodat gecontroleerd kan worden of de montage-instructies van de producent zijn opgevolgd, de technische documentatie in orde is en veiligheidsrisico's voldoende zijn beperkt.

Typekeuring

Als producent kunt u een typekeuring aanvragen voor speeltoestellen die in serie worden geproduceerd. Dit omvat de keuring van een representatief exemplaar en beoordeling van het productieproces (kwaliteitssysteem), handleidingen en technische documentatie. Voor het beoordelen van het productieproces is het noodzakelijk dat u met het formulier "Typekeur Productiecontrole" de benodigde informatie aan ons verschaft. Een afgegeven typegoedkeuring is geldig voor alle daarna geproduceerde exemplaren van het betreffende model zolang het ontwerp en het productieproces niet gewijzigd worden.

Stappenplan

De procedure voor wettelijke keuringen bestaat uit de volgende stappen:

  • Offerteaanvraag (gebruik het online contactformulier hierboven)
  • Keuringsaanvraag (gebruik PDF-formulier hieronder)
  • Beoordeling van het Technisch Constructiedossier (TCD)
  • Keuring
  • Rapportage
  • Beoordeling van afmeldingen
  • Certificatie

Vul indien u akkoord bent met onze offerte alstublieft de Keurinsaanvraag Speeltoestellen in uit de downloads hieronder. Wanneer de gevraagde bijlagen groter zijn dan 10 MB kunt u gebruik maken van de uploadfunctie op deze pagina.

Beveiligde upload van uw Technisch Constructiedossier (Max. 5 GB). Gebruik speel@mme-group.com als de geadresseerde:

Bestanden uploaden

 

MME Group is door de Raad Van Accreditatie geaccrediteerd volgens EN-ISO/IEC 17020 als type A inspectieorgaan voor periodieke inspecties en keuringen voor ingebruikname van speel-, sport- en recreatietoestellen.

 

Alle inspecteurs van onze Divisie Speel- en Recreatieveiligheid zijn geaccrediteerd door de Stichting Veilig Spelen als 2 ster SVS-inspecteurs. Dit heeft als doel de kwaliteit van de inspecties te waarborgen en de veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen.

Voor meer informatie over onze SVS- inspecteurs kunt u terecht bij het register van Stichting Veilig Spelen.

MME Group is lid van de Normcommissie 330136 “Sport-, speeltoestellen en andere recreatieve voorzieningen”.  In deze commissie werken wij mee aan de ontwikkeling van de Europese normen voor speel- en sporttoestellen om ongelukken en blessures bij spelende kinderen te helpen voorkomen.

Voor meer informatie over deze commissie kan u terecht bij de website van NEN.


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety
info@mme-group.com
+31 (0) 167 52 50 39

Verwante diensten

Operationele inspecties
Lees meer
Head Injury Criterion (HIC) Test
Lees meer