Wettelijke keuringen

Als producent, importeur, leverancier of eigenaar van speeltoestellen die gebruikt worden in de publieke ruimte dient u zich te houden aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

Dit betekent dat het ontwerp en het productieproces moeten resulteren in een veilig product. Daarnaast moeten de speeltoestellen beschikken over documentatie en markeringen betreffende installatie, onderhoud en gebruik. Ook moeten de toestellen gekeurd en gecertificeerd zijn door een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen keuringsinstelling (AKI). Indien u niet voldoet aan deze eisen kunt u als producent of importeur aansprakelijk gesteld worden wanneer zich een incident met het toestel voordoet.

Gelukkig is MME Group een betrouwbare partner die beschikt over een aanwijzing van het ministerie voor het uitvoeren van deze wettelijke keuringen. U kunt een stukskeuring aanvragen of een aanvraag doen voor typegoedkeuring voor in serie geproduceerde speeltoestellen. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Bel ons op 0167-525039 of maak gebruik van het contactformulier!

Contactformulier

Outdoor speeltoestellen

Inspectie en certificatie van outdoor speeltoestellen en valdempende ondergronden volgens NEN-EN 1176-1 t/m 11

Indoor speeltoestellen

Inspectie en certificatie van indoor speeltoestellen en valdempende ondergronden volgens NEN-EN 1176-1 t/m 10

Opblaasbare speeltoestellen

Inspectie en certificatie van opblaasbare speeltoestellen volgens NEN-EN 14960

Waterglijbanen

Inspectie en certificatie van waterglijbanen volgens NEN-EN 1069-1 en 2

Waterspeeltoestellen & spray parks

Inspectie en certificatie van waterspeeltoestellen en spray parks volgens NEN-EN 13451-1 t/m 3

Natuurlijke speelomgeving

Inspectie en certificatie van natuurlijke speelomgevingen volgens NEN-EN 1176-1 t/m 11

Klimparcours en klimwanden

Inspecties van klimparcours en klimwanden

Skatebanen

Inspectie en certificatie van skatebanen volgens NEN-EN 14974

Valdempende ondergronden (HIC-test)

Inspectie en certificatie van valdempende ondergronden (Head Injury Criterion Test) volgens NEN-EN 1177

Stukskeuring

Speeltoestellen die eenmalig geproduceerd worden moeten gekeurd en gecertificeerd worden in overeenstemming met het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) voordat ze kunnen worden gebruikt. Deze stukskeuringen worden doorgaans uitgevoerd na installatie zodat gecontroleerd kan worden of de montage-instructies van de producent zijn opgevolgd, de technische documentatie in orde is en veiligheidsrisico's voldoende zijn beperkt.

Typekeuring

Als producent kunt u een typekeuring aanvragen voor speeltoestellen die in serie worden geproduceerd. Dit omvat de keuring van een representatief exemplaar en beoordeling van het productieproces (kwaliteitssysteem), handleidingen en technische documentatie. Voor het beoordelen van het productieproces is het noodzakelijk dat u met het formulier "Typekeur Productiecontrole" de benodigde informatie aan ons verschaft. Een afgegeven typegoedkeuring is geldig voor alle daarna geproduceerde exemplaren van het betreffende model zolang het ontwerp en het productieproces niet gewijzigd worden.

Stappenplan

De procedure voor wettelijke keuringen bestaat uit de volgende stappen:

 • Offerteaanvraag (gebruik het online contactformulier hierboven)
 • Keuringsaanvraag (gebruik PDF-formulier hieronder)
 • Beoordeling van het Technisch Constructiedossier (TCD)
 • Keuring
 • Rapportage
 • Beoordeling van afmeldingen
 • Certificatie

Vul indien u akkoord bent met onze offerte alstublieft de Keurinsaanvraag Speeltoestellen in uit de downloads hieronder. Wanneer de gevraagde bijlagen groter zijn dan 10 MB kunt u gebruik maken van de uploadfunctie op deze pagina.

Beveiligde upload van uw Technisch Constructiedossier (Max. 5 GB). Gebruik speel@mme-group.com als de geadresseerde:

Bestanden uploaden

 

MME Group is door de Raad Van Accreditatie geaccrediteerd volgens EN-ISO/IEC 17020 als type A inspectieorgaan voor periodieke inspecties en keuringen voor ingebruikname van speel-, sport- en recreatietoestellen.

 

Alle inspecteurs van onze Divisie Speel- en Recreatieveiligheid zijn geaccrediteerd door de Stichting Veilig Spelen als 2 ster SVS-inspecteurs. Dit heeft als doel de kwaliteit van de inspecties te waarborgen en de veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen.

Voor meer informatie over onze SVS- inspecteurs kunt u terecht bij het register van Stichting Veilig Spelen.

MME Group is lid van de Normcommissie 330136 “Sport-, speeltoestellen en andere recreatieve voorzieningen”.  In deze commissie werken wij mee aan de ontwikkeling van de Europese normen voor speel- en sporttoestellen om ongelukken en blessures bij spelende kinderen te helpen voorkomen.

Voor meer informatie over deze commissie kan u terecht bij de website van NEN.

 • Wat zijn speeltoestellen?

  Volgens de Nederlandse wetgeving is een speeltoestel een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. Hieronder vallen schommels, glijbanen, wipwappen, draaimolens, kabelbanen, waterglijbanen, springkussens, skatebanen, enz.

 • Welke speeltoestellen moeten worden gekeurd?

  Alle speeltoestellen die vóór 26 maart 1997 (waterglijbanen vóór 21 april 2000) in gebruik waren hoeven niet te worden gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie. Deze toestellen moeten wel veilig zijn. Dit kan aangetoond worden met een inspectie. 

  Speeltoestellen die zijn geproduceerd en/of in gebruik genomen na de genoemde data moeten volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)  gekeurd en gecertificeerd worden door een aangewezen keuringsinstantie zoals MME Group. 

 • Door wie mogen keuringen van speeltoestellen uitgevoerd worden?

  Alleen een instantie aangewezen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mag speeltoestellen keuren. De aangewezen instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aangewezen keuringsinstellingen en inspectiebureaus. Aangewezen keuringsinstellingen mogen speeltoestellen keuren en certificeren, inspectiebureaus niet en houden zich hoofdzakelijk bezig met de beheerverplichtingen nadat speeltoestellen in gebruik zijn genomen. MME Group is een door het ministerie aangewezen keuringsinstantie.

 • Hoe lang zijn afgegeven certificaten geldig?

  Een speeltoestel wordt éénmalig gekeurd volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Wanneer er na de keuring bij goed resultaat een certificaat van goedkeuring voor het speeltoestel wordt afgegeven, mag het speeltoestel in gebruik worden genomen. Een typegoedkeuring blijft geldig voor nieuwe exemplaren van het goedgekeurde model zolang het ontwerp en productieproces niet gewijzigd worden. Wanneer er een nieuwe versie van de norm wordt gepubliceerd, moet ervoor gezorgd worden dat nieuwe exemplaren van een model met typegoedkeuring ook aan de eisen van de nieuwe norm voldoen. De beheerder / eigenaar heeft een beheersverplichting en kan dit aantonen met een actueel dossier en regelmatige inspecties. Ga naar de pagina over Operationele Inspecties voor meer informatie.


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety

Verwante diensten

Operationele inspecties
Lees meer
Head Injury Criterion (HIC) Test
Lees meer