Operationele inspecties

Na verloop van tijd kunnen speeltoestellen door slijtage, veroudering of zelfs door vandalisme een risico voor de gebruikers gaan vormen. Als eigenaar of beheerder heeft u een beheersverplichting. Dit houdt in dat u ervoor moet zorgen dat speeltoestellen in goede toestand blijven gedrurende de gehele levensduur. De NEN-EN 1176 norm geeft aan dat jaarlijkse operationele inspecties vereist zijn om ervoor te zorgen dat speeltoestellen veilig blijven voor dagelijks gebruik.

Onze deskundige inspecteurs beoordelen de staat van uw toestel(len) en de valdempende ondergronden op basis van de daarvoor geldende normen. Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd geeft onze rapportage een duidelijk overzicht van de punten die u moet aanpakken om weer aan de normen te voldoen. Door MME Group in te schakelen voor deze operationele inspecties geeft u op een efficiënte manier invulling aan uw beheersverplichting. Hiermee voorkomt u dat u als beheerder aansprakelijk gesteld kunt worden wanneer zich een incident voordoet met een van uw speeltoestellen.

Bel ons op 0167-525039 of maak gebruik van het contactformulier!

Contactformulier

 • Wat zijn speeltoestellen?

  Volgens de Nederlandse wetgeving is een speeltoestel een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. Hieronder vallen schommels, glijbanen, wipwappen, draaimolens, kabelbanen, waterglijbanen, springkussens, skatebanen, enz.

 • Welke speeltoestellen moeten worden gekeurd?

  Alle speeltoestellen die vóór 26 maart 1997 (waterglijbanen vóór 21 april 2000) in gebruik waren hoeven niet te worden gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie. Deze toestellen moeten wel veilig zijn. Dit kan aangetoond worden met een inspectie. 

  Speeltoestellen die zijn geproduceerd en/of in gebruik genomen na de genoemde data moeten volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)  gekeurd en gecertificeerd worden door een aangewezen keuringsinstantie zoals MME Group. 

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn speeltoestellen veilig blijven?

  Indien u als eigenaar of beheerder een goedkeuringscertificaat van de producent of leverancier hebt voldoet u deels aan de wet. Aanvullend moeten de speeltoestellen geïnstalleerd zijn in overeenstemming met de instructies van de producent en moeten er regelmatig inspecties plaatsvinden. U dient een logboek bij te houden met informatie over inspecties en onderhoud. MME Group kan voor u de operationele en jaarlijkse hoofdinspecties verzorgen.


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety

Verwante diensten

Wettelijke keuringen
Lees meer
Head Injury Criterion (HIC) Test
Lees meer