Accreditatie voor periodieke keuring attractietoestellen

MME Group is door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd als ISO 17020 Type A inspectie-instelling voor de periodieke keuring van attractietoestellen op pretparken en kermissen. MME Group is daarmee één van de weinige partijen waar beheerders en eigenaren van attractietoestellen terecht kunnen voor onderhoudsinspecties, periodieke keuringen en Niet-Destructief Onderzoek (NDO).

Na verloop van tijd kunnen attractietoestellen door slijtage en veroudering een risico voor de gebruikers en omstanders gaan vormen. Beheerders hebben een beheersverplichting. Zij moeten ervoor zorgen dat een attractietoestel gedurende de gehele levensduur geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid. Wettelijk verplichte periodieke keuringen door een onafhankelijke en deskundige aangewezen keuringsinstelling zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde.

MME Group is als één van de weinige partijen op dit gebied een door het ministerie van VWS aangewezen als keuringsinstelling (AKI) voor attractietoestellen. Daarnaast is de ISO 17020 accreditatie een aanvullende internationaal gedragen erkenning van onze onafhankelijkheid en deskundigheid.

Door de decennialange ervaring op het gebied van NDO met onderzoeksmethoden zoals magnetisch, penetrant, ultrasoon en röntgenonderzoek en volledige IRATA-certificering voor het uitvoeren van inspecties op hoogte m.b.v. Rope Access, biedt MME Group een unieke “one-stop-shop” voor kwaliteitsborging van kermis- en pretparkattracties.

Bekijk details accreditatie HIER online.

Verwante diensten

Periodieke keuring van attractietoestellen
Lees meer
Niet-Destructief Onderzoek
Lees meer
Rope Access (IRATA)
Lees meer