Ingebruiknamekeuring van attractietoestellen

Het veilig gebruik en beheer van attractietoestellen wordt in Nederland geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Naast eisen aan het beheer en onderhoud gedurende de levensduur van het attractietoestel worden er ook eisen gesteld aan nieuwe attractietoestellen.

Een attractietoestel mag in Nederland alleen gebruikt worden als het toestel een certificaat van goedkeuring heeft. Dit certificaat kan alleen verstrekt worden door keuringsinstanties die daarvoor een speciale bevoegdheid hebben gekregen van het ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Een dergelijke keuringsinstantie heet een aangewezen keuringsinstantie (AKI). MME Group is zo’n AKI en u kunt bij ons dus terecht voor zowel ingebruiknamekeuringen als periodieke keuringen van attractietoestellen.

Voor meer informatie over een risicoanalyse van attractietoestellen in België, klik hier.

 

Vraag meteen een keuring aan

NU AANVRAGEN


Voor het afgeven van een certificaat van goedkeuring wordt een ingebruiknamekeuring uitgevoerd. Hierbij wordt beoordeeld of het attractietoestel voldoet aan de voorschriften uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Daarbij wordt onder andere getoetst of de veiligheidsmaatregelen voldoen aan het minimale niveau zoals voorgeschreven wordt in de Europese norm voor attractietoestellen NEN-EN 13814.

 

De procedure voor ingebruiknamekeuring bestaat globaal uit de volgende stappen:

  • Offerteaanvraag (gebruik het online contactformulier hierboven) en een keuringsaanvraag
  • Design Review, beoordeling van: statische / dynamische berekeningen, besturingssoftware, elektrische schema’s, gebruiksaanwijzing, risico-analyse; etc.
  • Inspectie van het fabricageproces bestaande uit: controle uitvoering van het toestel, bijwonen kritische lasprocessen, etc.
  • Eindafname, bestaande uit: functiebeproevingen, testen noodprocedures, belastingsbeproeving, versnellingsmetingen, etc.

Bel ons op 0167-525039 of maak gebruik van het contactformulier!

NAAR CONTACTFORMULIER

  • Wat zijn attractietoestellen?

    Volgens de Nederlandse wetgeving (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) is een attractietoestel een al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron. Hieronder vallen bijvoorbeeld achtbanen, kermisattracties, rodeo’s, simulatoren, motorisch op spanning gehouden bungee trampolines, etc.

  • Hoe vaak moet een attractietoestel periodiek gekeurd worden?

    Een attractietoestel dient elke één, twee of drie jaar door een aangewezen keuringsinstantie (AKI) gekeurd te worden. De frequentie van de periodieke keuring is afhankelijk van de aard van het attractietoestel. Zo zal een attractietoestel met hoge snelheden of hoge g-krachten vaker gekeurd moeten worden dan een langzame, eenvoudige attractie. Op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de bijbehorende nadere regels kunnen wij voor u de keuringsinterval van uw attractietoestel(len) bepalen. In de periode tussen de periodieke keuringen dient u met passende regelmaat uw attractietoestel te inspecteren en onderhouden om het toestel in goede en veilige staat te houden. 


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety

Verwante diensten

Wettelijke keuringen
Lees meer
Niet-Destructief Onderzoek
Lees meer