Ingebruiknamekeuring van attractietoestellen

Het veilig gebruik en beheer van attractietoestellen wordt in Nederland geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Naast eisen aan het beheer en onderhoud gedurende de levensduur van het attractietoestel worden er ook eisen gesteld aan nieuwe attractietoestellen.

Een attractietoestel mag in Nederland alleen gebruikt worden als het toestel een certificaat van goedkeuring heeft. Dit certificaat kan alleen verstrekt worden door keuringsinstanties die daarvoor een speciale bevoegdheid hebben gekregen van het ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Een dergelijke keuringsinstantie heet een aangewezen keuringsinstantie (AKI). MME Group is zo’n AKI en u kunt bij ons dus terecht voor zowel ingebruiknamekeuringen als periodieke keuringen van attractietoestellen.

Voor meer informatie over een risicoanalyse van attractietoestellen in België, klik hier.

 

Vraag meteen een keuring aan

NU AANVRAGEN


Voor het afgeven van een certificaat van goedkeuring wordt een ingebruiknamekeuring uitgevoerd. Hierbij wordt beoordeeld of het attractietoestel voldoet aan de voorschriften uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Daarbij wordt onder andere getoetst of de veiligheidsmaatregelen voldoen aan het minimale niveau zoals voorgeschreven wordt in de Europese norm voor attractietoestellen NEN-EN 13814.

 

De procedure voor ingebruiknamekeuring bestaat globaal uit de volgende stappen:

  • Offerteaanvraag (gebruik het online contactformulier hierboven) en een keuringsaanvraag
  • Design Review, beoordeling van: statische / dynamische berekeningen, besturingssoftware, elektrische schema’s, gebruiksaanwijzing, risico-analyse; etc.
  • Inspectie van het fabricageproces bestaande uit: controle uitvoering van het toestel, bijwonen kritische lasprocessen, etc.
  • Eindafname, bestaande uit: functiebeproevingen, testen noodprocedures, belastingsbeproeving, versnellingsmetingen, etc.

Bel ons op 0167-525039 of maak gebruik van het contactformulier!

NAAR CONTACTFORMULIER


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety
info@mme-group.com
+31 (0) 167 52 50 39

Verwante diensten

Wettelijke keuringen
Lees meer
Niet-Destructief Onderzoek
Lees meer