Head Injury Criterion (HIC) Test

Valdempende ondergronden zijn van cruciaal belang bij de risico's rondom speeltoestellen. Waar kinderen spelen zijn valpartijen een gegeven. De valdempende eigenschappen van de ondergrond direct onder en rond het speeltoestel bepalen of een val tot zwaar (hoofd)letsel kan leiden.

Veel speelterreinen worden daarom uitgerust met een kunstmatige ondergrond die een gecertificeerd valdempend vermogen heeft. Andere materialen zoals zand, gras en houtsnippers worden ook gebruikt. Omdat de valdempende eigenschappen van de ondergrond na verloop van tijd kunnen verslechteren is het noodzakelijk dit aspect mee te nemen tijdens inspecties.

Om te controleren of de ondergrond nog steeds aan de eisen voldoet beschikken wij over speciale apparatuur voor het uitvoeren van een zgn. Head Injury Criterion (HIC) Test op basis van de NEN-EN 1177 norm.

Bel ons op 0167-525039 of maak gebruik van het contactformulier!

Contactformulier

 

MME Group is door de Raad Van Accreditatie geaccrediteerd volgens EN-ISO/IEC 17020 als type A inspectieorgaan voor periodieke inspecties en keuringen voor ingebruikname van speel-, sport- en recreatietoestellen.

 

Alle inspecteurs van onze Divisie Speel- en Recreatieveiligheid zijn geaccrediteerd door de Stichting Veilig Spelen als 2 ster SVS-inspecteurs. Dit heeft als doel de kwaliteit van de inspecties te waarborgen en de veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen.

Voor meer informatie over onze SVS- inspecteurs kunt u terecht bij het register van Stichting Veilig Spelen.

  • Wat betekent Head Injury Criterion (HIC)?

    Head Injury Criterion (HIC), of in het Nederlands "Hoofdletselcriterium", is een maatstaf voor de waarschijnlijkheid dat hoofdletsel ontstaat door een inslag of botsing. Onder hoofdletsel verstaan we letsel dat schade aan de schedel en of hersenen tot gevolg heeft. De HIC-waarde kan gebruikt worden om de veiligheid van voertuigen, persoonlijke beschermingsmiddelen en sport- en speeltoestellen te bepalen. - Bron: Wikipedia (Engels).

  • Hoe wordt de Head Injury Criterion (HIC) test uitgevoerd?

    De draadloze HIC-meter bestaat uit een halfronde bal die een versnellingsmeter bevat en via een electromagneet met een handvat verbonden is. De inspecteur houdt het apparaat op de vereiste hoogte. Om de test uit te voeren wordt de electromagneet die het handvat vasthoudt uitgeschakeld waardoor de meter naar beneden valt. Het apparaat meet de versnelling gedurende de val en de snelle snelheidsvermindering op het moment dat de meter de grond raakt. En bluetooth-apparaat (meestal een smartphone) dat met de meter verbonden is vertaalt de vastgelegde meetgegevens naar een HIC-waarde. Op basis van de van toepassing zijnde norm (NEN-EN 1177) wordt bepaald of het valdempend vermogen van de ondergrond voldoende is.

  • Wanneer is een Head Injury Criterion (HIC) test noodzakelijk?

    Meestal hebben speelterreinen een ondergrond met een (gecertificeerd) schokabsorberend vermogen. Door slijtage en invloed van de elementen kunnen de schokabsorberende eigenschappen na verloop van tijd verminderen. In zulke gevallen voeren onze inspecteurs een Head Injury Criterion (HIC) test uit om te controleren of de ondergrond nog steeds aan de eisen voldoet.


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety

Verwante diensten

Wettelijke keuringen
Lees meer
Operationele inspecties
Lees meer