Cars Jeans Stadion future proof

Op 10 augustus 2019 werd Nederland opgeschrikt door wat makkelijk een nationale ramp had kunnen zijn. Op die dag waait het hard en geheel onverwacht stort een deel van de dakconstructie van het AFAS-Stadion in Alkmaar in. Gelukkig was er op dat moment niemand in het stadion aanwezig waardoor er alleen materiële schade was. Wel drong zich meteen de vraag op hoe dit kon gebeuren en welke risico’s er bestonden voor de bezoekers van andere stadions. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat ondeugdelijke lasverbindingen de hoofdoorzaak waren van het incident in Alkmaar. Naar aanleiding hiervan zijn de meeste Nederlandse stadions uit voorzorg nader onderzocht. MME Group werd hiervoor in onder andere het Haagse Car Jeans Stadion ingeschakeld.

Het onderzoeken van lasnaden van deze dakconstructies levert twee uitdagingen op. De constructie bevindt zich boven de tribunes. Steigers of hoogwerkers zijn daardoor geen optie om alle kritieke delen te inspecteren. Daarnaast zijn de constructie-elementen voor het grootste gedeelte gecoat. Het verwijderen van coating voor inspectie zou veel kosten met zich meebrengen.

Voor beide uitdagingen kon MME Group een snelle, efficiënte en veilige oplossing bieden. MME Group heeft een groot in-house team Niet-Destructief Onderzoekers die volgens de ISO 9712 en de IRATA normen zijn gecertificeerd zijn om dit soort staalconstructies op hoogte en op moeilijk bereikbare plaatsen te inspecteren met behulp van klimtechnieken, ook bekend als “Rope Access”.

Voor het onderzoeken van lasverbindingen onder de coating wordt gebruik gemaakt van zogenaamd wervelstroomonderzoek (ET onderzoek). Deze vorm van magnetisch onderzoek kan oppervlaktescheuren en andere imperfecties in de las en het basismateriaal naast de las aan het licht brengen zonder dat daarvoor de coating verwijderd hoeft te worden.

Het onderzoek naar de veiligheid van de constructie van het Cars Jeans Stadion heeft bevestigd dat deze ook bij wind hoger dan windkracht 8 voldoet aan de veiligheidseisen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat de stadionring en het veld van het Haagse Cars Jeans Stadion niet langer preventief worden gesloten bij dergelijke weersomstandigheden of -verwachtingen.

Door MME Group in te schakelen voor het uitvoeren van periodieke NDO-inspecties tijdens de gebruiksfase krijgen beheerders en eigenaren van stadions stadions en vergelijkbare complexen zoals concertzalen, inzicht in de exacte toestand van de staalconstructie. Zo kunnen ze beoordelen of verdere actie noodzakelijk is en tonen ze bovendien aan dat ze de veiligheid uiterst serieus nemen.

Verwante diensten

Wervelstroom Onderzoek (ET)
Lees meer
Rope Access (IRATA)
Lees meer

Neem contact met ons op