Periodieke keuring van attractietoestellen

Na verloop van tijd kunnen attractietoestellen in pretparken of op kermissen door slijtage en veroudering een risico voor de gebruikers gaan vormen. Als eigenaar of beheerder wilt u uiteraard incidenten en daaruit voortvloeiend letsel en aansprakelijkheid voorkomen. U heeft in dit opzicht ook een beheersverplichting. Dit houdt in dat u ervoor moet zorgen dat de attractie gedurende de gehele levensduur in goede conditie blijft. Tevens houdt dit in dat u registraties van onder andere onderhoud bijhoudt in een vormvrij dossier of logboek.

Voor meer informatie over periodieke controle van attractietoestellen in België, klik hier.

 

Vraag meteen een keuring aan

NU AANVRAGEN


Naast het regelmatig uitvoeren van onderhoudsinspecties dient een attractietoestel periodiek gekeurd te worden door een aangewezen keuringsinstelling, ofwel AKI.

MME Group is een aangewezen keuringsinstelling (AKI) en is daarom dus de juiste partner voor periodieke keuringen van al uw kermis- en pretparkattracties zoals achtbanen, draaimolens, trampolines, reuzenraden, kabelbanen, kartbanen, spookhuizen, droptowers, zweefmolens, enz.

 

 

MME Group is door de Raad Van Accreditatie geaccrediteerd volgens EN-ISO/IEC 17020 als type A inspectieorgaan voor periodieke keuring van attractietoestellen.

 

Onze deskundige inspecteurs beoordelen de staat van uw attractietoestel(len) op basis van de daarvoor geldende normen en criteria, zoals EN 13814 en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd geeft onze rapportage een duidelijk overzicht van de punten die u moet aanpakken. Hiermee is een minimum veiligheidsniveau gewaarborgd en kunt u voldoen aan uw verplichtingen zoals gesteld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Door MME Group in te schakelen voor de periodieke keuring geeft u op een efficiënte manier invulling aan uw beheersverplichting. Hiermee voldoet u aan de wetgeving en wordt de veiligheid van uw attractietoestel gewaarborgd.

In veel gevallen is het ook nodig om attractietoestellen te inspecteren met behulp van Niet-Destructief Onderzoek (NDO). MME Group is een toonaangevende speler op dit gebied en u kunt daarom voor zowel keuring als NDO van attracties bij ons terecht. Kijk hier voor meer informatie over NDO

Bel ons op 0167-525039 of maak gebruik van het contactformulier!

NAAR CONTACTFORMULIER

  • Wat zijn attractietoestellen?

    Volgens de Nederlandse wetgeving (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) is een attractietoestel een al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron. Hieronder vallen bijvoorbeeld achtbanen, kermisattracties, rodeo’s, simulatoren, motorisch op spanning gehouden bungee trampolines, etc.

  • Hoe vaak moet een attractietoestel periodiek gekeurd worden?

    Een attractietoestel dient elke één, twee of drie jaar door een aangewezen keuringsinstantie (AKI) gekeurd te worden. De frequentie van de periodieke keuring is afhankelijk van de aard van het attractietoestel. Zo zal een attractietoestel met hoge snelheden of hoge g-krachten vaker gekeurd moeten worden dan een langzame, eenvoudige attractie. Op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de bijbehorende nadere regels kunnen wij voor u de keuringsinterval van uw attractietoestel(len) bepalen. In de periode tussen de periodieke keuringen dient u met passende regelmaat uw attractietoestel te inspecteren en onderhouden om het toestel in goede en veilige staat te houden. 


René van Tilborg

Manager Playground & Recreational Safety

Verwante diensten

Wettelijke keuringen
Lees meer
Niet-Destructief Onderzoek
Lees meer