Corrosie-onderzoek

Gedurende de afgelopen decennia zijn er veel nieuwe corrosiebestendige metalen geïntroduceerd met verschillende toepassingsgebieden. De corrosiebestendigheid van deze materialen hangt niet alleen af van de chemische samenstelling, maar ook van de microstructuur en omgevingsfactoren. Er zijn diverse soorten corrosietests ontwikkeld om de prestaties van deze materialen in verschillende omstandigheden te voorspellen. De proeven bepalen ook de weerstand van het materiaal tegen verschillende soorten corrosie (bijv. algemene corrosie, interkristallijne corrosie, putcorrosie en spanningscorrosie).

Algemene corrosie is een vorm van corrosie die zich gelijkmatig over het gehele oppervlak verspreidt.

Interkristallijne corrosie (IGC) is een vorm van corrosie waarbij het materiaal wordt aangetast langs de korrelgrenzen. Deze vorm van corrosie is een bekend fenomeen bij austenitisch RVS en wordt veroorzaakt door de uitscheiding van chroomcarbide aan de korrelgrenzen.

Putcorrosie of pittingcorrosie is een gelokaliseerde vorm van corrosie die putjes of gaatjes in het materiaal veroorzaakt. Dit wordt beschouwd als een gevaarlijke vorm van corrosie omdat te kleine gaatjes moeilijk waar te nemen zijn zich snel in het materiaal kunnen dringen.

Spanningscorrosie is een vorm van scheurcorrosie die kan optreden als gevolg van de gecombineerde invloed van rekbelasting en een corrosieve omgeving. Dit wordt ook als een gevaarlijke vorm van corrosie gezien omdat snelheid vanaf de initiatie van de breuk en de scheuruitbreiding zeer hoog kunnen zijn (zelf al na enkele uren blootstelling). 

Ons laboratorium voert een aantal corrosietests uit om de gevoeligheid van een materiaal voor deze vormen van corrosie te beoordelen. Deze meeste tests omvatten behandeling met chemicaliën, soms gecombineerd met mechanische beproevingen gevolgd door onderzoek onder een microscoop. Scroll naar beneden voor een overzicht van de verschillende corrosietests die wij aanbieden.

Neem contact met ons op wanneer u een vraag hebt of een offerte wilt ontvangen!

NEEM CONTACT OP

Onze corrosietesten:

  • Gevoeligheid voor putcorrosie volgens ASTM G48 methode A
  • Schadedeijke, intermetallische fases in duplex (austenitisch / ferritisch) RVS volgens ASTM A923 methode C
  • Gevoeligheid voor interkristallijne aantasting austenitisch RVS volgens ASTM A262 methode C (Huey test)
  • Gevoeligheid voor interkristallijne aantasting austenitisch RVS volgens ASTM A262 methode E (Strauss test)
  • Corrosieweerstand van coatings en basismaterialen m.b.v. zoutsproeitest volgens ISO 9227 of ASTM B117
  • Prestaties van coatings in specifieke omstandigheden in combinatie met kathodische bescherming volgens ASTM G42

Henk Schroots

Area Sales Manager NDT & Laboratory

Verwante Diensten

Mechanisch Laboratorium
Lees meer
Chemische Analyse
Lees meer
Metallurgisch Laboratorium
Lees meer
Schadeonderzoek
Lees meer