Corrosie-onderzoek uitgebreid

Corrosieproblemen vereisen aandacht in zowel maritieme als niet-maritieme omgevingen. Daarom wilt u zeker zijn van de best presterende materialen voor uw toepassing met betrekking tot corrosie. MME Group erkent deze behoefte door de ASTM G42-test toe te voegen aan de laboratoriumactiviteiten. Deze versnelde test vergelijkt de prestaties van coatings in specifieke omstandigheden in combinatie met kathodische bescherming.

Het doel van een test volgens ASTM G42-normen is het bestuderen van kathodische onthechting. Deze test op gecoate stalen pijpleidingen of buizen vergelijkt de prestaties van de coating wanneer deze is beschadigd en kathodische bescherming aanwezig is. De ASTM G42-test beschrijft oorspronkelijk een vergelijkende test voor ondergrondse pijpleidingen bij hoge temperaturen (kamertemperatuur tot 60°C). De coating op de pijpen of buizen wordt getest door overbescherming plaats te laten vinden en een constante hoge temperatuur te behouden. Als twee proefstukken worden vergeleken, kan op basis van de resultaten de meest geschikte coating voor die specifieke situatie worden bepaald.

MME Group kan specifieke wijzigingen aanbrengen om dit onderzoek te gebruiken voor maritieme en niet-maritieme omgevingen. Verschillende onderzoeksparameters kunnen op verzoek van de klant worden aangepast.

Definities:

Kathodische onthechting
Wanneer een gecoate constructie wordt beschermd door kathodische bescherming en een kleine coatingschade is aanwezig, zal de initiële blootgestelde schade van de coating sneller verslechteren in vergelijking met wanneer er geen kathodische bescherming aanwezig is.

Overbescherming
Overbescherming treedt op wanneer de kathodische bescherming de aanbevolen beschermingslimiet overschrijdt. Dit kan de constructie beschadigen.

Voor wie?

Voor degenen die een keuze moeten maken tussen specifieke coatingsoplossingen:

 • Gecoate pijpleidingen waarop kathodische bescherming wordt toegepast (schepen, offshore)
 • Fabrikanten van warmtewisselaars
 • Bedrijven die warmtewisselaars onderhouden

Wat?

Opties voor het aanpassen van testparameters:

 • Verschillende basismaterialen
 • Specifieke watersamenstellingen
 • Specifieke watertemperaturen
 • Specifieke limieten voor overbescherming
 • Specifieke geometrie

Waarom?

 • MME Group is een ervaren partner voor corrosie-onderzoek
 • Opties voor aangepaste interpretatie van resultaten
 • Ontwerpen op aanvraag
 • Aangepaste testopstellingen kunnen worden gemaakt voor werkelijke corrosie- of coatingproblemen

Ontdek welke coating superieur is voor uw toepassing

CONTACT

Verwante diensten

Corrosie-onderzoek
Lees meer
Research & Development
Lees meer
Metallurgisch Laboratorium
Lees meer